Card image cap
Học Zbrush cơ bản | Marvelous Designer hỗ trợ Zbrush trong làm vải và quần áo như thế nào

Học Zbrush cơ bản | Marvelous Designer hỗ trợ Zbrush trong làm vải và quần áo như thế nào

Card image cap
Zbrush cơ bản | Mẹo dịch chuyển chi tiết trong một đối tượng mà không làm biến dạng chúng

Mẹo dịch chuyển chi tiết trong một đối tượng mà không làm biến dạng chúng

Card image cap
Phần 3 | Tạo nhân vật hoạt hình - đi màu - tạo dáng - trong Zbrush 2020

Tạo nhân vật hoạt hình - đi màu - tạo dáng - trong Zbrush 2020 - phần #3

Card image cap
Phần 2 | Cách làm hoàn chỉnh một nhân vật hoạt hình trong Zbrush 2020 như thế nào

Cách làm hoàn chỉnh một nhân vật hoạt hình trong Zbrush 2020 như thế nào

Card image cap
Phần 1 | Cách làm hoàn chỉnh một nhân vật hoạt hình trong Zbrush 2020 như thế nào

Cách làm hoàn chỉnh một nhân vật hoạt hình trong Zbrush 2020 như thế nào

Card image cap
Zbrush cơ bản | Cùng sáng tạo vẫy vùng trong Zbrush 2020.1.1

Quá trình sáng tạo trong Zbrush sẽ được ghi lại bằng những công cụ đặc biệt mà không phần mềm nào có được

Card image cap
Mẹo giảm triệt để dung lượng file STL quá lớn để đưa sang các phần mềm LowPoly

Hướng dẫn giảm điểm tối đa trong Zbrush

Card image cap
Zbrush cơ bản | Mẹo làm phẳng một phần mặt của file Scan phức tạp

Mẹo làm phẳng một phần mặt của file Scan phức tạp